Ürün karşılaştır

Çevre ve Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Kökleri uzun yıllara uzanan YILMAZLAR markasından aldığımız güç ile “Çelik Konstrüksiyon, Makina Ve Yedek Parça Tasarımı, İmalatı Ve Montajı” konularında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizin her aşamasında Kalite yaklaşımını iş süreçlerimize entegre etmek politikamızın belirleyici bir unsurudur.

Yılmazlar varlığı ve sürekliliğinin temini için stratejik, yapısal ve teknik bakış açısıyla iş süreçlerimizin düzgün ve güvenilir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere tesislere, teknolojiye ve insanlara yatırım yapar, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile katma değer yaratan ilişkiler kurarız.

Çalışanlarımızın bireysel yeteneklerini ve karakteristik özelliklerini hesaba katar, mesleki güvenlik ve sağlıklarının korunması, işlerinin daha kolay hale getirilmesi amacıyla iş süreçlerimizi ergonomik olarak tasarlar, çalışan verimliliği ve bağlılığını arttırmak isteriz.

Müşterilerimizin beklentilerini ve sorunlarını ciddiye alır, aktif ve açık bir şekilde işbirliği yaparak her durumda en iyi çözümü hızlı, profesyonel ve sürdürülebilir bir şekilde uygularız.

Kalite Yönetim Sistemi’miz ile ilgili müşteri gerekleri, mevzuat ve sektör gerekliliklerini yerine getirmekle kalmayıp, iş süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesi ve verimlilikte bir artış sağlamak üzere düzenli olarak izlemeler ve değerlendirmeler yaparız.

Çevre Politikamız

Firmamızın çevre politikası, sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk ilkelerine dayanmaktadır. Bu politika, işletmemizin tüm faaliyetlerini çevreye olan etkisini minimize ederek yürütme taahhüdümüzü yansıtmaktadır. Amacımız, çevre koruma bilincini hem içeride hem de dışarıda teşvik ederek yeşil bir gelecek inşa etmektir.

Bu kapsamda, atık yönetimi, enerji ve su tasarrufu, karbon ayak izinin azaltılması ve yeşil tedarik zinciri yönetimi gibi konulara özel önem veriyoruz.

cookies

Atıkların azaltılması ve geri dönüşümü konusunda sürekli iyileştirme çabalarımız bulunurken, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma ve enerji verimliliğini artırma yönünde adımlar atmaktayız. Ayrıca, tedarikçilerimizi de çevresel standartlarımıza uygun şekilde seçmekte ve iş birliği yapmaktayız.

Çevre politikamız, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplumun tüm bireyleri için daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle hareket eder. Bu amaç doğrultusunda, çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek ve çevre bilincini artırmak için eğitim programları düzenlemekteyiz. Firmamız, çevresel sürdürülebilirliği iş modelimizin ayrılmaz bir parçası olarak görmekte ve bu yolda kararlı adımlarla ilerlemektedir.

ReferanslarÇözüm Ortaklarımız

Çözüm Ortaklarımız

Referanslar, işletmenin geçmiş başarılarını, güvenilirliğini ve sektördeki saygınlığını temsil eder. Müşteri memnuniyeti ve başarılı projeler, potansiyel müşterilere işletmenin kalitesi ve güvenilirliği hakkında somut kanıtlar sunar. Öte yandan, çözüm ortakları, işletmenin kapasitesini genişletir ve çeşitlendirir. Farklı uzmanlık alanlarına sahip çözüm ortaklarıyla yapılan işbirlikleri, işletmelere yeni pazarlara giriş, teknolojik gelişmeler ve yenilikçi çözümler sunma fırsatı verir. Bu sinerji, hem işletmenin büyümesine katkıda bulunur hem de tüketicilere daha geniş bir hizmet ve ürün yelpazesi sunulmasını sağlar. Dolayısıyla, referanslar ve çözüm ortakları, işletmelerin sürdürülebilir başarısının temel taşlarından biri olarak kabul edilir.

Welcome Back Sign in to Continue

Don't Have an Account? Sign Up!
Forgot Password?

Create your Account!

Don't Have an Account? Sign Up!